آموزش دوئلی

فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) پلتفرم آموزشی برای کاربرانی که قصد شرکت در کنکور و آزمونهای بین المللی را دارند (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی