آیین افتتاح مرکز نوآوری رسانه های صوت و تصویر در ایستگاه نوآوری شریف با حضور سورنا ستاری و علی عسگری