آیین رونمایی از سکوهای بومی و اولین برنامه ملی هوش مصنوعی کشور با حضور سورنا ستاری