آیین رونمایی از نسل جدید پنجه های پیشرفته کربنی ورزشی با حضور سورنا ستاری