استاد همراه

فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) استاد سلام یک پایگاه آموزش آنلاین برای دانشجویان - (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی