اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان از محل صندوق توسعه ملی