افتتاح شرکت های فناور پارک پردیس

همزمان با برگزاری پانزدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس 4 شرکت فناور این مجموعه افتتاح شدند.
کلمات کلیدی