امضای تفاهم نامه میان معاونت علمی وفناوری، وزارت تعاون وکار و بنیادملی کارآفرینی

پرویز کرمی: