اینترنت اشیا

فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) تولید محصولات سخت افزاری در حوزه ی اینترنت اشیا (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی