بارکد کالاهای ایرانی راهی ساده برای تشخیص کالای ایرانی

با این ویدئو براحتی کالای ایرانی را بشناسید - (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی