با تفکر و حرکت انقلابی، پیشرفت کشور روز به روز بیشتر خواهد شد

کلیپی از بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تفکرو حرکت انقلابی در

دیدار شرکت‌کنندگان در نهمین همایش ملی «نخبگان فردا»

22 مهر 94 

 

کلمات کلیدی