با حضور ستاری؛ رونمایی از تجهیزات واگن ملی ایران ساخت