بیست و پنجمین سالگرد شهادت امیر سرلشگر منصور ستاری و یاران ایشان