تری دی فست (3D fast)

فناور ایرانی- کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) اولین سرویس آنلاین و فروشگاهی برای محصولات خلاق و چاپ سه بعدی (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی