تقویت زیست بوم دانش بنیان استان کردستان با سفر سورنا ستاری