تقویت زیست بوم دانش بنیان استان یزد با سفر و پیگیری سورنا ستاری