تور علم و فناوری کارگردانان سینمای ایران از کارخانه نوآوری آزادی

جمعی از کارگردانان سینمای کشورمان در راستای برگزاری تورهای علم و فناوری به دعوت ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از کارخانه نوآوری آزادی و شتابدهنده سیناپس دیدن کردند.

تعدادی از کارگردانان کشورمان که میهمان ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی بودند در راستای برگزاری تورهای علم و فناوری و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه مقابله با کرونا از کارخانه نوآوری آزادی شتابدهنده‌های مستقر در آن و شتابدهنده سیناپس بازدید واز نزدیک درجریان فعالیت‌های فناورانه آنها قرار گرفتند.


در این بازدید پرویز کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مهدی عظیمیان مدیرکارخانه نوآوری آزادی تهران، مدیر شرکت دانش بنیان پیشتاز طب و مدیرشتابدهنده سیناپس و مدیر شتابدهنده وی کست با همراهی کارگردانان مطرح سینمای کشور ( کمال تبریزی، محمد مهدی عسگرپور، همایون اسعدیان، رضا میرکریمی، مازیار میری، حافظ احمدی، محمد داوودی، حبیب احمدزاده، پیمان رازدان، محمد حسین حقیقی) در کارخانه نوآوری آزادی حضور یافتند و ضمن آشنایی با مراحل و چگونگی فعالیت این کارخانه از شتابدهنده‌های «ویکست» و «دیباگروپ کارگاه نواوری ۷،۸» بازدید کردند. شتابدهنده «ویکست» در زمینه تولید محتوای دیجیتال و «گروه دیبا» اولین گروه تخصصی طراحی سازه های چادری در حوزه معماری شهری است.


در ادامه این بازدید با حضور در شتابدهنده «سیناپس» از فعالیت این شتابدهنده و نخستین آزمایشگاهی که کیت های ایران ساخت تست کرونا در آن ساخته شد، دیدن کردند. شتابدهنده سیناپس نخستین شتابدهنده تخصصی تولید محصولات تشخیصی (IVD) در کشور است که نخستین کیت تشخیص «کووید19» ایران ساخت تایید شده نیز یکی از محصولات همین شتابدهنده بوده استپایان پیام/