حاشیه های شنیدنی پرویز کرمی در برنامه " سلام، صبح بخیر " از نمایشگاه ایران ساخت و دیدار نخبگان با مقام معظم رهبری