حضور دکتر سورنا ستاری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما