خبرهای خوب/ ستاری: تولید تجهیزات پزشکی مرتبط با کروناویروس توسط شرکت های دانش بنیان