دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با فناوران و پژوهشگران از آخرین دستاوردهای علمی