رونمایی از ربات پزشکی کیوان لایف بات با حضور پرویز کرمی