رویداد "رویازی 2" با موضوع تولید انیمیشن و تولید کارکتر ماندگار