ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان در بیان مقام معظم رهبری

خوشبختانه یک معاونت فرهنگی درست کردند در همین معاونت علمی که کار خوبی است؛ منتها سعی کنند این فعالیت فرهنگی سطح راقی‌ای داشته باشند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با نخبگان 1395/07/28  در خصوص تاسیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فرمودند :

 

"خوشبختانه یک معاونت فرهنگی درست کردند در همین معاونت علمی که کار خوبی است؛ منتها سعی کنند این فعالیت فرهنگی سطح راقی‌ای داشته باشند."

 

تصاویر

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان در بیان مقام معظم رهبری ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان مقام معظم رهبری,

فیلم ها