سخنان آقای عرفان صلواتی دارنده‌ی مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی