سخنان متفاوت ستاری در افتتاحیه کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی