سخنرانی پرویز کرمی در اختتامیه پنجمین جشنواره فیلم وعکس فردا