سرعت اتصال بی سیم از طریق لای فای

لای فای سرعت اتصال بی سیم را ۱۰۰ برابر بیشتر از وای فای می کند(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی