اقتصاد مقاومتی

سه عامل اساسی اقتدار ملّی

عواملی که میتواند کشور را حفظ کند؛

اقتصاد

 


سه عامل اساسی اقتدار ملّی اینها است: اقتصاد قوی و مقاوم، علم پیشرفته و روزافزون، و حفظ روحیّه‌ی انقلابیگری در همه بخصوص در جوانها؛ اینها است که میتواند کشور را حفظ کند؛ آن‌وقت دشمن مأیوس خواهد شد.

 

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم  18/6/94

منبع: سایت khamenei.ir

کلمات کلیدی
اقتصاد
کلمات کلیدی