رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شكوفایی در نشست تجاری-فناوری شرکت های ایرانی و روس:

شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های ایرانی در حال ورود به زنجیره ارزش جهانی هستند

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری که با هدف توسعه همکاری های فنارانرییس هیات عامل صندوق نوآوری و شكوفایی با بیان اینکه ایران با طیف متنوعی از ابزارهای تامین مالی برای تجاری‌سازی فناوری به میدان آمده است از ورود شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های ایرانی به زنجیره ارزش جهانی خبر داد و گفت: آماده تاسیس صندوق‌های مشترك میان ایران و روسیه برای تامین مالی همكاری‌های فناورانه هستیم.ه به روسیه سفر کرده است پس از بازدید از نمایشگاه اینوپروم وارد مسکو شد.

رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شكوفایی با بیان اینکه ایران با طیف متنوعی از ابزارهای تامین مالی برای تجاری‌سازی فناوری به میدان آمده است از ورود شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های ایرانی به زنجیره ارزش جهانی خبر داد و گفت: آماده تاسیس صندوق‌های مشترك میان ایران و روسیه برای تامین مالی همكاری‌های فناورانه هستیم.

کلمات کلیدی