شما جوانان را می شناسید ؟؟؟؟

 

کلیپ تولید شده در ستاد توسعه ی فرهنگ علم ، فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهت پخش در نخستین هم اندیشی فعالان اقتصاد دانش بنیان و نوآوری در محضر رئیس محترم جمهور پخش شد.

مدت /۴:۵۴ 

 

 

کلمات کلیدی