گفتوگو با مرضیه سنوئی محصل مدیرعامل شرکت اکسیر گل سرخ

صادقانه تلاش کرديم


مرضيه سنوئي محصل پيش از اينکه شرکت خود را تاسيس کند، سالها تجربه کار در کارخانههاي مختلف را داشته است، اما نارضايتي از محيطهاي کاري و علاقه به گياهان دارويي سبب ميشود شغل ثابت خود را رها کند و شرکت دانشبنيان اکسير گل سرخ را در استان خراسان رضوي تاسيس کند؛ شرکتي که براي هر بخشي ساز و کار مکتوب دارد و خيلي دقيق، بابرنامه و قانونمند پلهپله به پيش ميرود.


¡ شرکت اکسير گل سرخ از چه سالي تاسيس شد و در چه حوزههايي فعاليت ميکند؟

ما اين شرکت را در سال 84 با هدف کمک به سلامت مردم تاسيس کرديم. در اين شرکت فرآوردههاي گياهي دارويي و کاملا طبيعي ساخته ميشود که هم در مواد دارويي و هم در مواد آرايشي - بهداشتي از آنها استفاده ميکنند. محصولات ما ميتواند جايگزين خوبي براي مواد شيميايي باشد که روي سلامت مردم اثر سوء دارد. اين محصولات کاملا طبيعي و استخراج شده از گياهان دارويي هستند. ما اسانسها و عصارههايي توليد ميکنيم که بهعنوان طعمدهنده مواد غذايي استفاده ميشود مثلا در لبنيات. بعضي عصارههاي خوراکيمان هم براي مواد غذاي پروتئيني مثل سوسيس، کالباس، همبرگر و انواع سسها کاربرد دارد. همچنين عصارههايي را براي مواد آرايشي مثل صابون، کرم و شامپو مورد استفاده قرار ميدهيم. از عصارههاي دارويي توليد شرکت اکسير گل سرخ نيز براي ساخت داروهاي گياهي استفاده ميشود.

¡ چطور شد که به فکر تاسيس شرکت افتاديد؟

من پيش از اين تجربه کار در چندين کارخانه را داشتم و آنجا متوجه اين مطلب شدم که نگاه برخي مديران عامل و مديران بخشهاي مختلف کارخانه نسبت به خانمها نگاه خوبي نيست. به اين فکر افتادم که خودم شرکتي را تاسيس کنم و بتوانم از تعدادي از خانمها حمايت و برايشان ايجاد شغل کنم. از آنجا که شيمي خواندهام و بسيار علاقهمند به گياهان دارويي بودم، شرکت اکسير گل سرخ را تاسيس کردم.

¡ سرمايه اوليه را چطور تامين کرديد؟

در ابتداي کار سرمايه خاصي نداشتيم و از کمکها و حمايتهاي پارک بهرهمند شديم. براساس طرح فناورانهاي که داشتيم، در مرکز رشد پذيرفته شديم و آنها هم بهصورت پلکاني، سي ميليون تومان در اختيار ما گذاشتند و دستگاه ساختيم. کمکم توانستيم از محل فروشمان درآمد کسب کنيم و با اعتباري که به دست آورده بوديم، وام گرفتيم. پس از چهار سال که طرح تجاري شد، ديگر محيط کوچک پارک جوابگوي نيازهايمان نبود. به همين دليل در شهرک صنعتي توس محلي را خريداري کرديم و مستقر شديم.

¡ چطور توانستيد بازار فروش پيدا کنيد؟ مزيتهاي رقابتي شما چه بود؟

بزرگترين مشکل هر شرکتي فروش است و شرکتي ميتواند در بازار به حيات خود ادامه دهد که هم کيفيت بالايي داشته باشد و هم محصولش را با قيمت رقابتي عرضه کند. تلاش و جديت هم که چاشني کار شود، شرکت ميتواند به موفقيت برسد. ما هم توانستيم با قيمت رقابتي و کيفيت بالا بخشي از بازار را بهدست آوريم.

¡ شما در اين شرکت دانشبنيان چه مشکلاتي داريد که شرکت توليدي معمولي با آنها مواجه نيست؟

يک شرکت دانشبنيان براي همه ابزار توليد و فروش خود برنامه دارد. از آن مهمتر طرح توسعه است؛ چيزي که در شرکتهاي دانشبنيان روي آن بسيار تاکيد دارند. اين دست شرکتها تلاش دارند هر سال محصولي فناورانه توليد و به بازار عرضه کنند که حرفي نو داشته باشد، اما شرکتهايي که رويکرد دانشبنيان ندارند، توليد خود را بهصورت سنتي انجام ميدهند که در حال حاضر موردپسند جامعه نيست.

¡ شما پيش از اين شغل ثابت در کارخانه داشتيد و براي تاسيس شرکت خود شغلتان را رها کرديد. نگران نبوديد با به نتيجه نرسيدن کار شرکت متضرر شويد؟

طبيعتا در ابتداي کار خلاءها و مشکلاتي وجود داشت، اما زماني که عشق و علاقه به کار وجود داشته باشد و تجربه و اعتماد به نفس کافي هم ضميمه شود، در هر کاري ميشود بهخوبي پيش رفت و من هم خوشبختانه از اين فاکتورها بيبهره نبودم.

¡ پيش از اين گفتيد که در برخي کارخانهها رفتارهاي مناسبي از سوي مديران نميديديد. آيا از وقتي مديرعاملي شرکت اکسير گل سرخ را بر عهده داريد، رفتار تبعيضآميزي مشاهده کردهايد؟

اولين نيروهاي شرکت، دخترهاي خودم بودند و نيروهاي بعدي که به جمع ما اضافه شدند هم حکم بچههاي خودم را داشتند. خوشبختانه چون سنم بالاست و حکم مادر بسياري از بچهها را دارم، همه به من احترام ميگذارند. بنابراين در اين مدت مشکلي نداشتم.

¡ چه ساز و کاري براي جذب نيرو داريد؟ مشکل مهاجرت نيروي انساني هم داشتهايد؟ اينکه به شرکتهاي بزرگتر بروند يا به خارج از کشور مهاجرت کنند؟

ما براي هر قسمتي ساز و کار مکتوب داريم و براي انتخاب نيرو هم. افراد متقاضي مورد سنجش قرار ميگيرند و با آنها مصاحبه ميشود. پس از آن يک ماه هم به شکل آزمايشي مشغول ميشوند. خوشبختانه بهندرت پيش آمده که کسي پس از طي کردن دوره يک ماهه مناسب شناخته نشود. در اصل آنهايي ماندگار ميشوند که ميتوانند خودشان را با محيط اين شرکت وفق دهند. ما به صورت مرتب با نيروها گفتمان داريم و رفتاري که با آنها ميشود و امکانات مالي که در اختيارشان قرار ميگيرد، زمينهاي را فراهم کرده که کمتر کسي به خاطر نارضايتي مجموعه را ترک کند.

¡ در حال حاضر چه مشکلاتي داريد و ميخواهيد در چه زمينههايي به شما توجه بيشتر شود؟

در حال حاضر مشکل خاصي حس نميکنم. در هر حال حمايت از شرکتهاي دانشبنيان اتفاق خوبي است؛ حالا چه اين کمک مادي باشد و چه معنوي. خوشبختانه به ما هم از اين بابت کمک شده است و در مقاطع مختلف مورد حمايت قرار گرفتهايم. حدود يک ماه قبل از طرف استانداري از من درخواست کردند که در شوراي اداريشان شرکت کنم و صحبتي داشته باشم بهعنوان شرکتي که توانسته اقتصاد مقاومتي را عملي کند. اين حضور من در مقابل مسئولان استان و مورد تشويق قرار گرفتن، باعث مطرح شدن برند من ميشود. آن زمان هم که در پارک علم و فناوري مستقر بوديم، مسئولان براي بازديد از شرکت ما ميآمدند و همين حمايتها موجب شده که ما بتوانيم رشد کافي داشته باشيم. يکي از دلايل توجه هميشگي مسئولان به اين شرکت پايبندي به قوانين و کيفيت بالاي محصولات است؛ ما هميشه در زمينه پرداخت ماليات، بيمه کردن کارکنان، اخذ مجوزهاي لازم براي توليد محصول و... توجه لازم را داشتهايم. از طرفي صادقانه زحمت کشيدهايم و اگر بنابر طرح توجيهي که ارائه داديم، وامي دريافت کردهايم، وام را در همان راه خرج کردهايم و به فکر جمع کردن سود بيشتر براي خود نبودهايم.

¡ دوري از پايتخت براي شما چه مشکلاتي را بهوجود آورده است؟

ما براي ساخت هر محصولي بايد از سازمان غذا و دارو مجوز بگيريم و اين پروسه براي ما که در تهران مستقر نبوديم، خيلي سخت و نفسگير و هزينهبر بوده است. از آنجا که به دليل قرار گرفتن کارخانه در شهرستان ما را کمتر ميشناختند، گرفتن هر پروانه چيزي در حدود يک سال طول کشيده، در حالي که شرکتهاي مستقر در پايتخت بسيار راحتتر و سريعتر مجوزهاي لازم را دريافت ميکنند.„

منبع:مجله سرامد

کلمات کلیدی