ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان مراکز فناورانه و خلاق در اراک افتتاح می‌شود

مراکز فناورانه و خلاق در اراک افتتاح می‌شود

با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری پروژه‌ها و مراکز فناورانه‌ و خلاق شهر اراک رونمایی می‌شود تا این شهر از دستاوردهای نوآورانه و خلاق فناوران خود بهره بیشتری ببرد.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دشمنان توان توقف رشد علمی ایران را ندارند
در گفتگو با ایرنا:

دشمنان توان توقف رشد علمی ایران را ندارند

مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: دشمنان ماَ خود می دانند که نمی توانند مسیر رشد و توسعه علمی ایران را متوقف کنند زیرا دانشمندان ایرانی شاگردانی را تربیت کرده اند که در نبود آنها راهشان را ادامه می دهند.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دانشجو آبروی امروز ملت است

دانشجو آبروی امروز ملت است

پرویز کرمی مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در یادداشتی به مناسبت شانزدهم آذر ماه روز دانشجو نوشت: