ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان صنایع نرم و خلاق کارآفرینی کرد

صنایع نرم و خلاق کارآفرینی کرد

مدیر‌عامل یکی از شرکت‌های خلاق از بانوان کارآفرینی است که با استعفا از شغل دولتی یک شرکت خلاق تاسیس و کارآفرینی کرد.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان مجلس در حمایت از شرکت‌های خلاق و صنایع نرم پیشگام می‌شود

مجلس در حمایت از شرکت‌های خلاق و صنایع نرم پیشگام می‌شود

یک عضو کمیسیون‌ برنامه و بودجه مجلس از تصویب قانونی در حمایت از شرکت‌های خلاق و فناور خبر داد و گفت: قانون فعلی حمایت از شرکت‌های دانش بنیان شامل حال شرکت‌های فناور و خلاق نمی‌شود و ما برای حمایت منسجم‌تر از شرکت‌های خلاق و صنایع نرم نیازمند قوانین منسجم‌تری هستیم و بر این اساس، این قوانین به زودی تصویب و اجرایی می‌شوند.