ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان روزشمار صنایع خلاق و فرهنگی

روزشمار صنایع خلاق و فرهنگی

داشته‌های تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی‌‌مان شکل‌گیری زیست بوم خلاق را به اقدامی ضروری تبدیل کرده است.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان حمایت مجلس از توسعه زیرساخت پارک‌های علم و فناوری؛ سهم عوارض مالیات شرکت‌های مستقر به پارک‌های علم و فناوری بازگشت

حمایت مجلس از توسعه زیرساخت پارک‌های علم و فناوری؛ سهم عوارض مالیات شرکت‌های مستقر به پارک‌های علم و فناوری بازگشت

بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده که به تازگی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، سهم عوارض مالیات شرکت‌های مستقر به پارک‌های علم و فناوری بازمی گردد.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان  توانمندی‌های دانشی به میدان می‌آید
ابزارهای پایش دریایی ایران‌ساخت می‌شود؛

توانمندی‌های دانشی به میدان می‌آید

با استفاده از ظرفیت‌های دانشی در کشور، ابزار پایش و نیازمندی‌های صنعت دریایی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان به تولید می‌رسد.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان گسترش زیست‌بوم نوآوری و فناوری ایران؛ دروازه دانش‌بنیانی به روی شرکت‌های خلاق گشوده شد

گسترش زیست‌بوم نوآوری و فناوری ایران؛ دروازه دانش‌بنیانی به روی شرکت‌های خلاق گشوده شد

با توجه به توافقات صورت گرفته توسط ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق و مرکز موسسات و شرکت های دانش بنیان، سامانه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان به روی شرکت‌های خلاق باز است.