ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان  سندی دیگر از واقعیت‌های آمار مهاجرتی ایرانیان
نسخه انگلیسی «سالنامه مهاجرتی ایران»منتشر شد

سندی دیگر از واقعیت‌های آمار مهاجرتی ایرانیان

این نسخه از سالنامه مهاجرتی ایران با همکاری جمعی از محققان، پژوهشگران و فعالان حوزه مهاجرت های بین المللی به همت رصدخانه مهاجرت ایران وابسته به پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توسط انتشارات دانش‌بنیان فناور منتشر شده است

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان بیش از 600 نفر از متخصصان خارج از کشور تسهیلات نظام وظیفه تخصصی دریافت کردند

بیش از 600 نفر از متخصصان خارج از کشور تسهیلات نظام وظیفه تخصصی دریافت کردند

در قالب برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور (connect.isti.ir)، تسهیلاتی برای گذراندن دوران سربازی به متخصصان و کارآفرینان ایرانی ۴۰۰ دانشگاه برتر دنیا ارائه می‌شود. در این برنامه تاکنون بیش از 600 نفر توانسته‌اند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان  ایجاد اختلال 99درصدی برای ویروس
ماسک ایران‌ساخت سپر مقابله با کرونا شد؛

ایجاد اختلال 99درصدی برای ویروس

فعالان فناور یک شرکت دانش‌بنیان با استفاده از الیاف پنبه و نقره ماسکی تولید کردند که در فعالیت ویروس کرونا بیش از 99 درصد اختلال ایجاد می‌کند. این بدان معناست که فعالیت ویروس در مدت زمان 2 تا 5 دقیقه توسط این ویروس غیر فعال می‌شود.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان نمونه اولیه واکسن نسل جدید کرونا ساخته شد
بر پایه ویروس مهندسی شده سرخک؛

نمونه اولیه واکسن نسل جدید کرونا ساخته شد

نخستین نمونه واکسن کرونا مبتنی بر ویروس سرخک در کشور تولید شد. این واکسن به عنوان نسل پیشرفته و سوم ساخت واکسن و فناوری در مرز دانش شناخته می‌شود. این واکسن در آزمایشگاه جامع دانشگاه علوم پزشکی تهران رونمایی شد.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان  ۱۲ طرح اجرایی می‌شود
تحول در صنعت واکسن؛

۱۲ طرح اجرایی می‌شود

صنعت واکسن را رگ حیات نظام سلامت می‌دانند. صنعتی که اگر نبود همچنان بیماری‌هایی مانند فلج اطفال، دیفتری، کزاز و غیره نفس بشر را بریده بودند. بیماری‌هایی که در طی تاریخ به یکی از کشنده‌ترین قاتلان بین‌المللی تبدیل شدند.