فرصت ویژه| شرکت‌های فعال حوزه علوم انسانی و خلاق برای دانش‌بنیان اقدام کنند

فراخوانی برای ارزیابی شرکت‌های فعال در حوزه علوم انسانی و اجتماعی منتشر شد تا برای دانش‌بنیان شدن اقدام کنند.

ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق، به عنوان متولی این حوزه در کشور تلاش کرده است تا ظرفیت‌های قانونی در این بخش را توسعه بخشد، بر این اساس شرکت‌های فعال در حوزه‌های فرهنگی، صنایع نرم و خلاق، به عنوان شرکت دانش‌بنیان نوع 3 شناخته می‌شوند.

در این راستا مصوبه‌ای برای ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان نوع سه در همکاری با مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تهیه شده است. پیش از این فراخوانی برای شرکت‌های خلاق منتشر شد. اکنون به صورت ویژه نوبت به موسسات فعال در حوزه علوم انسانی و اجتماعی رسید.

در راستای اجرای مصوبه آیین نامه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان نوع 3، شرکت‌ها و موسسات فعال در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، می توانند از 25 تیرماه سال جاری با مراجعه به سایت ارزیابی مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به نشانی reg.daneshbonyan.ir نسبت به ثبت نام و ارزیابی دریافت تاییدیه دانش بنیان اقدام کنند.

محصول یا خدمت شرکت متقاضی باید در قالب یک روش، الگو، مدل یا راه حل بر روی یک سازمان، گروه یا افراد پیاده سازی و نتایج آن مستند شده یا در قالب یک نرم افزار یا سایت ارائه شده باشد.

همچنین اگر شرکت یا موسسه متقاضی تولید کننده محصول است، نمونه اولیه آن محصول باید ساخته شده باشد و اگر ارائه‌دهنده خدمات است، خدمات شرکت دارای اسناد فروش باشد.

یکی دیگر از شرایط دانش‌بنیان شدن شرکت فعال در حوزه علوم انسانی و اجتماعی نیز این است که محصول یا خدمت شرکت، ناشی از فعالیت های تحقیق و توسعه باشد.

باید یادآوری کرد که، فعالیت‌های معمول در حوزه علوم انسانی و اجتماعی مانند آموزش، پژوهش، انتشار و ترویج مطالب علمی یا داده ها بصورت کتاب، مقاله، پایان نامه، سایت یا نرم افزار، پروژه های پژوهشی سفارشی بدون کاربست، فعالیت های معمول در حوزه روانشناسی، مدیریت، ارتباطات و نظایر آن در صورتی که فاقد شروط فوق باشند، مورد تایید قرار نخواهند گرفت.

متقاضیان محترم برای کسب اطلاعات بیش‌تر می توانند به آدرس daneshbonyan.isti.ir بخش ثبت نام و ارزیابی مراجعه  کنند.

 

 مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری

#33