فیلم کامل دیدار شرکت‌کنندگان در نهمین همایش ملی نخبگان فردا

فیلم کامل دیدار شرکت‌کنندگان در نهمین همایش ملی نخبگان فردا  

در حسینیه امام خمینی 

22 مهر 1394

لینک کمکی : http://www.leader.ir/langs/fa/media.php?p=contentAttach&id=13758&aid=14718 

کلمات کلیدی