لذت آشپزی با ایزی پز

فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) سرویس ارایه دهنده ی دستورپخت غذاهای جدید و هیجان انگیز و تحویل مواد غذایی تازه درب منزل (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی