مسابقه كارافريني میدون با معرفی ایده و استارتاپ‌هایی که می‌توانند پیرامون ما را متحول کنند.