وای فای محیطی

فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) امکان دسترسی رایگان به صدها شبکه ی وای فای - (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی