وظیفه دانایان و خردمندان و نخبگان نگاه به آینده کشور است

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از استادان دانشگاه‌ها و اعضای جامعه‌ی دانشگاهی سراسر کشور-29خرداد95

صوت ها

کلمات کلیدی