پرویز کرمی و مجید دهبیدی پور با موضوع اقتصاددانش بنیان

پرویز کرمی و مجید دهبیدی پور با موضوع اقتصاددانش بنیان در برنامه تیتر امشب شبکه خبر (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی