پیام تبریک مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به مناسبت روز خبرنگار


پیام تبریک مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به مناسبت روز خبرنگار


آگاهی، نور است؛ از ماهی تا به ماه، از آفتاب تا به چاه. آگاهان، کلیددار رمز پست و بلندی‌های جهان‌اند. جهان ناپایدار، همواره در آغوش خبرگان هوشیار، قرار یافته است.

روزگار امروز اما، درهم‌تابیده در بی‌تابی نوگرایی بی‌اندازه آدمیان گرفتار آمده است. دیو سپید شبکه‌های اجتماعی، با سلاح شایعه و اخبار بی‌منبع، سرزمین خردمندی را درنوردیده و نور دیده‌ها از آن خود کرده است. در این میان، پیام‌آوران آگاهی و خبر، هر یک رستم‌اند و دلاوران دیار دانایی.

با این همه، در عرصه علم و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، خیل موریانه‌های کذب و جوندگان بی‌اساس، پشت دژ پاکدامنی اخبار خوب و درست و امیدبخش، در مانده‌اند. همین‌جاست که می‌باید، به رسانندگان آگاهی، نشان شجاعت و حکمت اعطا کنیم.

با نهایت احترام به روزهای بی‌تعطیل اهالی رسانه، 17 مرداد؛ روز خبرنگار را به همه خبرنگاران و فعالان بی‌ادعای این عرصه تبریک می‌گویم و آرزومند بهروزی مدام برای همه این عزیزان هستم.

پرویز کرمی

مشاور رئیس بنیاد  ملی نخبگان

و دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
کلمات کلیدی