گزارشی از تلاشها برای خودکفایی در جبهه مقابله با کرونا؛ هدیه دانش بنیان ها به ملت ایران