گفتگوی دکتر سورنا ستاری در دیدار نخبگان با رهبر معظم انقلاب اسلامی