گفتگوی زنده اینستاگرامی پرویز کرمی با مدیرعامل شرکت دانش بنیان نوین مکانیک ذوق