گفتگوی زنده پرویز کرمی با شبکه رادیویی انقلاب

ارتباط زنده با آقای دکتر کرمی، دبیرستاد  توسعه فرهنگ ، علم و اقتصاد معاونت فناوری ریاست جمهوری در رابطه با حمایت از شرکت های دانش بنیان در شبکه رادیویی انقلاب

صوت ها