گفتگوی پرویز کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم وفناوری و اقتصاد دانش بنیان با رادیو گفتگو

گفتگوی جناب آقای کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم وفناوری و اقتصاد دانش بنیان با رادیو گفتگو در نخستین نشست هم اندیشی فعالان اقتصاد دانش بنیان و نوآوری با رئیس جمهور 26-7-94

صوت ها

کلمات کلیدی