استارت آپ ها از شکست نترسند

گفتگوی اختصاصی با دکتر ستاری «معاون علمی و فناوری رییس جمهور» در نمایشگاه الکامپ ۹۶. (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی