بازدید معاون اول رییس جمهور از پارک فناوری پردیس

فیلم بازدید معاون اول رییس جمهور-وزیر صنعت، معدن و تجارت- معاون علمی و فناوری رییس جمهور- استاندار تهران- رییس سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر مقامات از پارک فناوری پردیس/ دوشنبه ششم فروردین ۹۷

کلمات کلیدی